Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Osoby niepełnosprawne lub przechodzące rehabilitacje mają prawo skorzystać z dedykowanych im ulg podatkowych. Warto więc się dowiedzieć kiedy i w jaki sposób można z nich skorzystać.

Kiedy można skorzystać z tej ulgi?

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej należy posiadać oświadczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, bądź znacznym lub też inne zaświadczenie wystawione przez lekarza orzecznika ZUS, które potwierdza niepełnosprawność. Z takiej ulgi skorzystać mogą również osoby, które utrzymują osobę niepełnosprawną. Mogą to więc być więc np. małżonkowie, dzieci, rodzice, czy też rodzeństwo, ale także i inne osoby pełniące role opiekunów.

Chcąc otrzymać ulgę rehabilitacyjną należy również spełnić kryterium dochodowe, wysokość ulgi można zaś wyliczyć samemu, albo też skorzystać z programu komputerowego do rozliczania podatków, który wyliczy ją automatycznie.

Co można wliczyć do tej ulgi?

Wysokość ulgi zależna jest od wydatków ponoszonych, celem poprawy jakości życia osoby niepełnosprawnej. Mogą to więc być koszty związane z lekami, rehabilitacją, odpowiednim dostosowaniem mieszkania pod osobę niepełnosprawną, zakup potrzebnego sprzętu itp. Warto więc zbierać i przechowywać wszelką dokumentację związaną z poniesionymi kosztami z tego tytułu.

Warto tutaj mieć świadomość, że niektóre z tych kosztów mogą być limitowane, pod względem ich użycia w obliczaniu ulgi podatkowej.

dante