Co warto wiedzieć o podatku od nieruchomości?

Co warto wiedzieć o podatku od nieruchomości?

Od przybytku głowa nie boli, co jednak wcale nie oznacza, że nie trzeba od niego odprowadzać należności podatkowych. Posiadając więc nieruchomość, nawet tą niezabudowaną, trzeba się liczyć z tym, że cyklicznie należy wpłacać od tego podatek.

Czym cechuje się podatek od nieruchomości?

Opodatkowanie nieruchomości dotyczy pustych gruntów, czy też tych, na których stoją już budynki. W Polsce wysokość opodatkowania danego rodzaju gruntu, ustalana jest przez miejscowe władze, nie może być jednak ona wyższa niż limity ustalone w ustawie.

Wysokość podatku jest zaś zależna od powierzchni danego gruntu, czy też budowli, nie ma zaś nic wspólnego z tym, jakie dochody przynosi. Zwolnieniu od opodatkowania podlegają zaś grunty oznaczane jako rolne lub leśne, o ile tylko na ich terenie nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Warto pamiętać, że znacznie wyższym podatkiem obarczone są budynki sklasyfikowane jako gospodarcze, a dużo mniej płaci się za te pełniące funkcję mieszkalną. Budynki gospodarcze wiąże się ze znacznie wyższymi podatkami nawet wtedy, kiedy są nieużywane.

Co ciekawe podatek za garaż będzie się różnił w zależności od tego, czy znajduje się on w bryle budynku, czy też jest wolnostojący. W tym drugim przypadku stawka podatkowa jest bowiem kilkukrotnie wyższa.

dante