Jak działa PCC?

Jak działa PCC?

Wśród licznych podatków, które płaci się w Polsce, ten od czynności cywilnoprawnych opłaca się rzadko, choć czasem na spore kwoty. Jaka jest jednak specyfika podatku od czynności cywilnoprawnych?

Kiedy płaci się podatek cywilnoprawny?

Podatek od czynności cywilnoprawnych, który nazwę często skraca się do PCC jest ustanowiony na podstawie ustawy z 2000 roku i swym zakresem obejmuje szereg działań, do których zalicza się:

  • Kupno pojazdu
  • Darowizny
  • Wiele innych umów

Płatnikiem tego podatku jest kupujący lub też nabywca w przypadku umowy darowizny. W przypadku dojścia do zamiany w ramach umowy, podatek PCC opłacają zaś obie strony.

W zależności od typu zawartej umowy podatek przekazuje się do notariusza albo też odprowadza się samodzielnie do Urzędu Skarbowego.

PCC oblicza się na podstawie wartości a nie ceny

Zdarzają się przypadki, kiedy to ludzie chcąc zapłacić niższy PCC zaniżają w umowie cenę danej ruchomości lub nieruchomości. Przykładowo kupują używany samochód za 20 000 złotych, z w umowie kupna-sprzedaży wpisują cenę 10 000 złotych. Jako że podatek PCC wynosi w takich przypadkach 2%, to w tym przypadku próbuje się go obniżyć o 200 złotych.

Sumy jakie można w ten sposób próbować „zaoszczędzić” są więc na ogół niewielkie, a mogą się skończyć sporymi kłopotami. Urzędy Skarbowe sprawdzają bowiem ceny transakcyjne z umów i jeżeli odbiegają one od cen rynkowych, to wzywają podatników do zapłacenia większego PCC.

Pomijając nawet kwestie etyczne, nieuczciwe próby zmniejszania PCC się po prostu nie opłacają, a w umowach zawsze warto wpisywać prawdziwą cenę jaką zapłaciło się za daną nieruchomość lub ruchomość.

dante