Czy dalej można skorzystać z ulgi internetowej?

Czy dalej można skorzystać z ulgi internetowej?

Dostęp do Internetu ma niemal każdy polski dom, a do niedawna skorzystać można było z tego tytułu z ulgi podatkowej. Obecnie wciąż można odliczyć sobie koszty związane z utrzymaniem łącza internetowego, jednak ta ulga ma już pewne ograniczenia.

Kiedy i jak można skorzystać z ulgi za Internet?

Chcąc skorzystać z ulgi za Internet w rozliczeniu rocznym należy spełnić jeden z dwóch warunków:

  • Skorzystać z niej po raz pierwszy
  • Skorzystać z niej po raz drugi z rzędu, jeśli w zeszłym roku użyto jej po raz pierwszy

Kwota, którą można odliczyć jest także limitowana. Należy pamiętać, że również występowanie wspólnoty małżeńskiej może mieć wpływ na naliczenie ulgi za Internet.

Jakie dokumenty są potrzebne do ulgi za Internet?

Chcąc skorzystać z ulgi internetowej należy odpowiednio udokumentować wydatki ponoszone z tego tytułu. Ważne jest więc ukazanie dokumentu, który jednoznacznie potwierdza ten fakt, a mogą to być np. faktury płacone dostawcy sieci.

Odliczenie należy oczywiście ująć w PIT, wpisując ulgę w odpowiednim miejscu. W tym celu można także skorzystać z programu do wypełniania PIT-u, który automatycznie wyliczy wysokość ulgi i zaznaczy ją w odpowiednim miejscu formularza, a także wskaże jakie załączniki są konieczne, aby móc z niej skorzystać.

dante