Czy US może rozliczyć podatek za podatnika?

Czy US może rozliczyć podatek za podatnika?

W dzisiejszych czasach rozliczenia PIT-u można przynajmniej częściowo przenieść na Urząd Skarbowy. Takie rozwiązanie ma sporo zalet, jednak nie jest także pozbawione pewnych ograniczeń i potencjalnych problemów.

Jak US może rozliczyć PIT zamiast podatnika?

Chcąc skorzystać z rozliczenia podatku przez skarbówkę należy to do niej zgłosić, z odpowiednim wyprzedzeniem. Trzeba więc do 15 kwietnia danego roku przesłać wniosek PIT-WZ, co jest w pełni dobrowolną decyzją, dotyczącą sposobu rozliczenia się z podatków.

Wiązać to się może jednak z pewnymi ograniczeniami, ponieważ wniosek PIT-WZ:

  • Nie rozliczy podatków z tytułu sprzedaży nieruchomości, prowadzonej działalności gospodarczej, rolnej, itp.
  • Nie uwzględni wszystkich ulg, czy odliczeń
  • Nie daje możliwości złożenia korekty
  • Może oznaczać nieco późniejszy termin otrzymania zwrotu podatku

Chcąc więc przenieść rozliczenie PIT-u na US i tak trzeba wypełnić wniosek, a w dodatku związane są z tym ograniczenia. Z drugiej jednak strony takie rozwiązanie w wielu przypadkach i tak może okazać się korzystne.

Jak można przygotować wniosek PIT-WZ?

Wniosek PIT-WZ można przygotować i wysłać wyłącznie za pośrednictwem Internetu. W tym celu należy skorzystać ze stosownego programu, który działa podobnie jak program do standardowego rozliczania PIT-u.

W PIT-WZ trzeba także podać zestaw informacji, jednak jest ich nieco mniej niż w przypadku wypełniania typowego wniosku rozliczeniowego PIT. Obędzie się więc bez wpisywania danych dotyczących przychodów, pobranych zaliczek itp., ponieważ zostaną one automatycznie pobrane przez US.

Kto odpowiada za błędy przy rozliczeniu podatku poprzez PIT-WZ?

Niezależnie od tego, w jaki sposób dokonuje się rozliczenia podatku PIT, za wszelkie błędy zawsze odpowiada płatnik podatku. Warto więc zawsze zachować czujność i samodzielnie sprawdzić obliczenia jakich dokonał US poprzez dostarczony mu PIT-WZ, tak aby uniknąć zbędnych problemów.

Podsumowując, podatnicy w Polsce mają możliwość przeniesienia ciężaru dokonywania obliczeń należnego podatku na Urząd Skarbowy, a takie rozwiązanie może pozwolić zaoszczędzić czas. Z drugiej jednak strony wiąże się także z ograniczeniami, a odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie podatku zawsze ciąży na podatniku.

dante