Problemy związane z podatkiem VAT

Problemy związane z podatkiem VAT

Podatek VAT ma kluczowe znaczenie dla wszystkich obywateli danego kraju. Płaci go każdy i to zwykle kilka razy dzienne, a dochody, jakie otrzymują z niego budżety państwowe stanowią ogromne kwoty. Czym jednak tak naprawdę jest i w jaki sposób funkcjonuje podatek od towarów i usług?

Jaka idea stoi za podatkiem VAT?

Podatek od towarów i usług jest podatkiem, który płaci się przy każdej transakcji, niezależnie od tego, czy dotyczy ona produktów, czy też usług. VAT jest więc zawarty w cenę artykułów spożywczych, połączeń telefonicznych, czy też usług fryzjerskich.

VAT można także uznać za jeden z filarów kapitalizmu i współczesnego systemu ekonomicznego. Jego historia jest zaś długa, a po raz pierwszy był on stosowany w Niemczech oraz Francji.

Celem istnienia VAT, tak jak każdego podatku, jest zapewnienie środków budżetowi państwa, z którego to środki są przeznaczane na budowę dróg, utrzymanie szpitali, wypłatę rent i emerytów oraz spełnienia innych celów, które stawiane są przed państwem.

Czy podatek VAT jest naprawdę potrzebny?

Nikt nie lubi płacić podatków, a sposób wydatkowania przez państwo funduszy zgromadzonych przed podatki często wzbudza kontrowersje. Nic więc dziwnego, że konstrukcja, a nawet zasadność stosowania opodatkowania od nabywanych towarów i usług często bywa przedmiotem ożywionych dyskusji nie tylko ekonomistów, ale także i „zwykłych” ludzi.

Często podnosi się argument, że podatek VAT np. w Polsce jest wysoki i nadmiernie obciąża ludzi mniej zamożnych. Inne formy podatkowe, związane np. z inwestycjami na giełdzie są na ogół niższe, a obciążają przecież bardziej zamożnych obywateli. Trzeba też przyznać, że VAT w wysokości 23%, który występuje w Polsce jest relatywnie wysoki, trudno jednak przewidywać, by miał on ulec obniżeniu, w dającej się przewidzieć przyszłości.

Dużym problemem podatku VAT jest także poziom jego skomplikowania oraz różnorodność stawek, co może zniechęcać do prowadzenia działalności gospodarczej, wpływać negatywnie szczególnie na małe przedsiębiorstwa oraz wywoływać koszty związane z jego obsługą, co może mieć także odbicie w cenach produktów i usług.

Wielkim problem, z którym zmagają się nawet najpotężniejsze gospodarki świata są wyłudzenia, malwersacje finansowe i wykorzystywanie kruczków prawnych dotyczących tego podatku.

Problemów z podatkiem VAT jest jednak znacznie więcej, a szczególnie w Polsce powinno się dalej dążyć do jednoczesnego uproszczenia systemu tego podatku, jak i sprawienia by był on mniej podatny na próby wyłudzenia. Nie jest to jednak proste zadanie, szczególnie w obliczu konieczności spełnienia norm Unii Europejskiej.

dante