Kiedy można skorzystać z ulgi na dziecko?

Kiedy można skorzystać z ulgi na dziecko?

Ulga podatkowa na dzieci jest bardzo często stosowana w rozliczeniach podatków. Co więc warto o niej wiedzieć i kiedy można ją stosować, aby przyniosła możliwie największe korzyści?

Ulga podatkowa na dzieci – ile można odliczyć?

Z ulgi można skorzystać na każde dziecko, oznacza to więc, że im więcej dzieci ma się pod opieką, tym więcej podatku można odliczyć. Kwoty, które można w ten sposób odliczyć często są zaś bardzo duże.

O tym jaka ulga przysługuje w danym roku można się zaś dowiedzieć samemu, poprzez odpowiednie obliczenia. Alternatywną i znacznie prostszą metodą jest zaś skorzystanie z programu komputerowego służącego do automatycznego rozliczania podatku PIT.

Co do zasady, o ile tylko nie ma się dochodów znacznie przekraczających średnią krajową, to odliczyć można ponad 1000 złotych jeśli wychowuje się jedno dziecko. Każde kolejne dziecko na wychowaniu zwiększa możliwość skorzystania z coraz to większej ulgi. W konsekwencji rodziny wielodzietne mogą liczyć na wielotysięczną ulgę.

Czy ulgę można naliczyć od każdego dziecka?

Co ważne ulga ma zastosowanie na każde dziecko, nad którą w danym roku sprawowało opiekę nawet tylko przez jeden dzień. Jeżeli więc np. komuś urodzi się potomek 31.12.2018, to z tego tytułu będzie można skorzystać z pełnej ulgi podatkowej za cały 2018 rok.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest sprawowanie nad nimi władzy rodzicielskiej. W większości przypadków trzeba być po prostu rodzicem, na którego utrzymaniu przebywa potomek. Ulga może być zastosowana nawet w przypadku pełnoletnich dzieci, które jednak nie przekroczyły 25 roku życia i dalej się uczą.

W niektórych przypadkach, np. wtedy, kiedy niejasne jest to, kto jest opiekunem prawnym danego dziecka, określenie tego, czy na dziecko przysługuje ulga podatkowa może być obiektem sporów, czasem konieczne okazuje się więc nawet zaciągnięcie porady prawnej.

dante